Stanovy Retro Cult Club

1. Retro Cult Club je zábavný podnik s kokteilovým barom, diskotékou a kaviarňou určený prioritne pre držiteľov klubových kariet, ktorí dovŕšili vek minimálne 20 rokov.

2. Držiteľovi klubovej karty je umožnený vstup do klubu spolu s jednou osobou, ktorá nemusí byť členom klubu.

3. Klubová karta je neprenosná na inú osobu a musí byť podpísaná majiteľom klubu.

4. V prípade nenaplnenia kapacity členmi klubu je vstup umožnený aj ostatným záujemcom až do naplnenia kapacity.

5. Pri študentských akciách je minimálny vek umožňujúci vstup do klubu 18 rokov.

6. Vstup do klubu je povolený iba v adekvátnom oblečení a adekvátnej obuvi. Je zakázané vstupovať do priestorov klubu v špinavom a nehygienickom oblečení, v teplákoch, šuštiakových športových nohaviciach, v trenírkach, plavkách a pod. Mužom je taktiež zakázaný vstup v tielkach a tričkách bez rukávov.

7. Klub si vyhradzuje právo odmietnuť umožniť vstup osobám, ktoré sú značne pod vplyvom alkoholu, prípadne pod vplyvom omamných a psychotropných látok.

8. V priestoroch klubu je nevyhnutné sa správať slušne, ohľaduplne k ostatným návštevníkom a v súlade s prevádzkovým poriadkom.

9. Vo vonkajších priestoroch pred Retro Cult Clubom je nevyhnutné dodržiavať po 22.00 hod. nočný kľud, správať sa ohľaduplne k občanom bývajúcim v blízkosti klubu ako aj k okoloidúcim. Je potrebné udržiavať poriadok a čistotu.

10. Dbajte na dobré meno Retro Cult Clubu i vás samotných.

Ďakujeme.

Kontakt RETRO cult club

Kováčska 49

Košice, 040 01

Slovensko

Telefón :

+421 911 996 367

e-mail : retro@cultclub.sk

Top